Griffie

De griffie werkt onafhankelijk en partij-neutraal en ondersteunt, informeert en adviseert de raad, raadsleden en fractiemedewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden en taken. Ook verzorgt de griffie de communicatie over het werk van de raad en de mogelijkheden om als inwoner van Utrecht mee te doen.  

Telefoon
030 - 286 10 69

E-mail
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Postadres
Postbus 16200
3500 CE Utrecht