Raadscommissie

In de raadscommissie vormen raadsleden en soms fractiemedewerkers hun mening, en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. 

Er zijn 2 commissies en 1 subcommissie:

  • Commissie Stad en Ruimte
  • Commissie Mens en Samenleving
  • Subcommissie Controle en Financiën