Raadsinformatiebijeenkomst

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over een plan, wordt vaak aan belangengroepen, bewoners,
ondernemers, wijkraden gevraagd wat zij ervan vinden. Hiervoor organiseert de raad geregeld raadsinformatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn altijd openbaar. Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten is te vinden op de website.