Raadsvergadering

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen. Over sommige voorstellen zijn de politieke partijen het al eens, voordat de raadsvergadering plaatsvindt.
Dat noemt de raad een A-stuk: het voorstel wordt ter goedkeuring aangenomen, zonder dat de raad daar nog over praat. Er zijn ook voorstellen waar de politieke meningen nog verschillen. Daarover wordt in de raad een debat gevoerd, voordat de raad een besluit neemt.