Raadsvoorstellen

Het college van burgemeester en wethouders bereidt raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Deze voorstellen bespreekt de raad meestal in een commissievergadering of de raad organiseert
een raadsinformatiebijeenkomst om de mening van belangengroepen, bewoners, ondernemers, wijkraden te horen. In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden ‘voor’ of ‘tegen’ het voorstel gestemd.