CDA

Ons verhaal

Als CDA-fractie bespreken wij regelmatig dilemma’s, die in ons werk opkomen, op gebied van integriteit. De jaarrapportage biedt daarin een extra houvast: integriteit is immers lastig definieerbaar en dilemma’s zijn niet altijd evident. Het is dus juist goed om het daarover te hebben. Vanuit het CDA krijgen we overigens ook goede ondersteuning hierbij van onze landelijke partijorganisatie (met een handreiking en een adviescommissie) en lokaal vanuit ons afdelingsbestuur.

De casussen waar wij tegenaan lopen hebben vaak te maken met zogenaamde dubbele petten. Die zijn niet altijd te voorkomen, maar vragen wel extra zorgvuldigheid. Raadslid Jantine Zwinkels werkt bijvoorbeeld voor Royal HaskoningDHV, een bedrijf dat soms ook voor de gemeente Utrecht rapporten opstelt. In het geval dat zo’n rapportage in de commissie behandeld wordt, besluiten we als fractie dat Jantine daarover niets kan zeggen. Zo heeft zij onlangs Jan Wijmenga (ChristenUnie) het woord laten voeren mede namens het CDA.  

Wij blijven op deze wijze met elkaar in gesprek en kritisch naar onszelf en naar anderen. Mocht dit nog vragen oproepen of als mensen signalen hebben over integriteit binnen de fractie van CDA Utrecht kunnen zij altijd contact opnemen met onze fractie en/of het afdelingsbestuur.

Lees hieronder meer over de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo CDA Utrecht Logo CDA Utrecht

Sander van Waveren (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik bestuursadviseur/bureauhoofd bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (betaald). De VGS is de vakvereniging van alle gemeentesecretarissen in Nederland. Als hoofd van het bureau ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur en de leden van de vereniging en geef ik leiding aan de medewerkers.

Daarnaast ben ik bestuurslid bij de stichting fractieondersteuning CDA Utrecht (onbetaald). Deze stichting is werkgever van de fractiemedewerkers van het CDA.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Sander van Waveren Sander van Waveren

Jantine Zwinkels

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid werk ik bij Royal HasKoningDHV aan allerlei duurzaamheidsprojecten. Je kunt hierbij denken aan de energietransitie, elektrisch vervoer en afval & grondstoffen. Dit doen wij in opdracht van diverse klanten, waaronder overheden en grote bedrijven. We helpen ze in het concreet maken van ambities en het vervolgens realiseren hiervan.  Door mijn functie als raadslid voer ik geen opdrachten uit voor de gemeente Utrecht of opdrachten waardoor ik mijn rol en positie als raadslid in Utrecht niet goed kan vervullen. 

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Jantine Zwinkels Jantine Zwinkels

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaand document geeft inzage in ons financiële jaarverslag.