ChristenUnie

Ons verhaal

Bekijk hieronder de nevenactiviteitenen en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo ChristenUnie Utrecht Logo ChristenUnie Utrecht

Rachel Streefland-Driesprong (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteit

Naast mijn werk als raadslid ben ik ondernemer en eigenaar van 'Mind the Gap'.  Ik begeleid verandertrajecten in met name de non-profit sector (voornamelijk onderwijs en zorgorganisaties). Het werk bestaat uit begeleiden, adviseren van directies, teams en besturen of ad interim leiding geven.

Daarnaast ben ik voorzitter van het bestuur Youth for Christ Nederland.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Rachel Streefland-Driesprong Rachel Streefland-Driesprong

Jan Wijmenga

Nevenactiviteiten

Naast mijn raadswerk ben ik beleidsmedewerker bij team Asbest, Biociden en Chemicaliën bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (betaald). In dit team ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van EU-wetgeving voor chemische stoffen in Nederland en voor het ministerie adviseur over de positie van milieuwetgeving in handelsverdragen.

Daarnaast ben ik vertegenwoordiger (vanaf februari 2019: plaatsvervangend vertegenwoordiger) van Nederland bij het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA; vacatiegeld). ECHA is een agentschap van de Europese Commissie en speelt een centrale rol in de uitvoering van wetgeving voor chemische stoffen in de EU. De Nederlandse vertegenwoordiger stemt over besluiten om risico's van chemische stoffen te beperken.

Ik ben ook bestuurslid (politiek secretaris) van de provinciale afdeling Utrecht van de ChristenUnie (onbetaald). De politiek secretaris is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma voor de deelname aan de provinciale verkiezingen en ziet namens de partij toe op de uitvoering daarvan door de provinciale fractie. Daarnaast stimuleert hij de betrokkenheid van lokale leden en kiezers bij de provinciale politiek.

 

Geschenkenregister

Kaartje voor play-off wedstrijd Nederland-Zwitserland (Galgenwaard) - van gemeente Utrecht. Gemeld op 24 januari 2019.

Jan Wijmenga Jan Wijmenga

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaande documenten geven inzage in onze activiteiten en financiële jaarverslag.