D66

Ons verhaal

Onze fractie houdt elkaar, met name tijdens de wekelijkse fractievergadering, scherp. Op inhoud, standpunten, maar ook op hoe we de stad tegemoet treden: wie we spreken in de stad en wat dat betekent voor wat we zien en oppakken, wat we mensen in de stad beloven (of niet), hoe we afwegingen maken tussen de verschillende belangen en hoe we daarover communiceren, hoe we eerlijk zijn over wat we wel of niet voor mensen kunt doen.

Overigens is dat soort integriteit ook belangrijk waar het gaat om het tegemoet treden van andere partijen. Uiteindelijk gaat politiek om zaken voor de stad voor elkaar krijgen. En dat gaat alleen maar als je, ook als het lastig is, integer met elkaar kunt samenwerken.

Integriteit is zoveel meer dan belangenverstrengeling en eventuele cadeautjes! Het is vooral ook ingewikkelder dan dat: hoewel sommige dingen echt niet kunnen, is het niet bij iedere afweging en ieder belang even duidelijk wat nog kan en wat eigenlijk niet meer. Juist daarom is het zo belangrijk om elkaar daarop te bevragen en om te leren van hoe fractiegenoten en collega’s iets aanpakken. 

Lees hieronder meer over de nevenactviteiten en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo D66 Logo D66

Jony Ferket (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik sinds 1 december 2018 onderzoeker bij de algemene Rekenkamer. In het bijzonder werk ik voor het team Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik houd mij onder andere bezig met de coördinatie en sturing van het ministerie van BZK op verschillende beleidsterreinen (‘sturen op stelsels’).

Daarnaast ben ik actief als secretaris bij de Pim de Kuijer Lezing (onbetaald). De jaarlijkse lezing biedt een podium voor een jonge wereldverbeteraar die net als Pim de Kuijer werkt om zijn of haar idealen in daden om te zetten. Het verhaal van Pim kwam bruut ten einde aan boord van vlucht MH17. Maar wij schrijven verder. Het wordt een zinnig avontuur, een verhaal met een moraal. 

Ik ben ook lid Maatschappelijke Adviesraad Geesteswetenschappen (onbetaald). Om de relatie met het maatschappelijk middenveld te versterken en een beter beeld te krijgen van wat alumni nodig hebben op de arbeidsmarkt kent de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht de Maatschappelijke Adviesraad. Als lid van de Adviesraad adviseer ik twee keer per jaar de decaan van de faculteit over de opleidingen in relatie tot de arbeidsmarkt. 

En tenslotte zet ik mij ook in als bestuurslid bij de Stichting Bestuursassistentie Democraten 66 Utrecht

Geschenkenregister

 • Met partner aanwezig bij het L’OR Gouden Kalveren Gala van het Nederlands Film Festival (gemeld op 28 oktober 2018)
 • Bezoek aan het European Liberal Forum in Stockholm inclusief vliegticket, treintickets en hotelovernachting (gemeld op 28 oktober 2018)

Jony Ferket Jony Ferket

Has Bakker

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik adviseur bij Twynstra Gudde. Als medewerker van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde werk ik als adviseur, procesbegeleider en trainer op het gebied van samenwerkingsvraagstukken, organisatieontwikkeling en bewonersparticipatie (waaronder de Omgevingswet) voor diverse organisaties in het publieke domein. Dit zijn onder meer gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Omwille van mijn ambt als raadslid voer ik geen opdrachten voor de gemeente Utrecht uit. Ook voer ik geen opdrachten uit waardoor ik mijn rol en positie als raadslid in Utrecht niet goed kan vervullen.

Geschenkenregister

 • Op uitnodiging aanwezig met partner bij viering '5 jaar Tivoli' (concert en borrel). Gemeld op 26 januari 2019.

Has Bakker Has Bakker

Ellen Bijsterbosch

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik cultureel ondernemer en ik maak onder andere workshops, games, exposities en installaties. Via mijn werk probeer ik op een speelse manier een breed publiek inzicht geven over hoe dingen als big data, algoritmes en robots invloed hebben op het leven van mensen.

Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij Stichting Humanitas en ben ik lid van de redactieraad van Idee, het politiek-wetenschappelijke tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlostichting (onbetaald).

Geschenkenregister

 • Met +1 aanwezig bij het L’OR Gouden Kalveren Gala van het Nederlands Film Festival. Gemeld op 28 oktober 2018.
 • Boekje (HKU uitgave) als dank voor gastles aan eerstejaars studenten Kunst & Economie. Gemeld op 6 november 2018.
 • Met +1 aanwezig geweest bij het NK Poetry Slam (op uitnodiging van het Literatuurhuis). Gemeld op 3 februari 2019.

Ellen Bijsterbosch Ellen Bijsterbosch

Hind Dekker-Abdulaziz

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik als zzp'er werkzaam als consultant op het gebied van telecominfrastructuur en heb mij gespecialiseerd op de raakvlakken tussen techniek en beleid.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Hind Abdulazz Hind Abdulazz

Corine van Dun

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik gepensioneerd, maar nog steeds actief in diverse rollen:

 • Journalist
 • Transambassadeur van TNN
 • Lid Ledenraad tennisbond
 • Directeur-eigenaar ‘Door dik en Dun b.v.
 • Lid regiobestuur D66 Midden Nederland
 • Hoofdredacteur Bomennieuws (uitgave van de Bomenstichting)           

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Corine van Dun Corine van Dun

Maarten Koning

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik zelfstandig ondernemer onder de naam Maarten Koning Advies. Als zzp-er werk ik als adviseur. Ik adviseer bijvoorbeeld ontwikkelaars, woningcorporaties en overheden over draagvlak en zeggenschap bij ruimtelijke ontwikkelingen, in andere gemeenten dan Utrecht. Ook werk ik in opdracht van Project in Green en Stichting Collectief Wilgenwold, organisaties die onder meer woningen ontwikkelen in Almere

Daarnaast ben ik lid van de commissie van toezicht van de Van Coeverden Adrianistichting en de Adrianistichting (betaald).

 

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Maarten Koning Maarten Koning

Anne-Marijke Podt

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik zelfstandig adviseur bij “A Single Step”. Als zelfstandig adviseur werk ik voor organisaties in de ontwikkelingssamenwerking. Mijn advies richt zich vaak op de evaluatie van beleid en van de maatschappelijke effecten van het werk van deze organisaties, om zo met organisaties te kijken hoe hun inzet steeds beter wordt. Ik werk zo aan heel verschillende onderwerpen: van seksuele rechten tot vrijheid van meningsuiting en van lokale overheden tot de inzet van ICT. Daarnaast doe ook (dag-)voorzitterschappen voor grote en kleine bijeenkomsten (betaald).

Ik ben ook actief als lid van de Raad van Advies van Incluusion. Incluusion biedt vluchtelingenstudenten (mensen met een academische achtergrond en voldoende beheersing van de Engelse taal) kosteloos de mogelijkheid om losse cursussen te volgen bij de Universiteit Utrecht.  Door onderwijs te volgen kunnen zij de wachttijd in de asielprocedure (en daarna) nuttig gebruiken en hebben ze een mooie opstap naar onderwijs of werk na deze tijd. Om belangenverstrengeling te voorkomen houd ik me binnen de RvA op geen enkele wijze bezig met eventuele subsidieverstrekking vanuit de Gemeente Utrecht (onbetaald).

Tenslotte ben ik ook bestuursvoorzitter bij Action Aid Nederland (onbetaald). Action Aid is een internationale non-profit organisatie die mensen in meer dan 45 ontwikkelingslanden helpt op te komen voor hun rechten, met een focus op vrouwenrechten. Het bestuur van Action Aid houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie. Als voorzitter van het bestuur van Action Aid draag ik met de andere bestuursleden zorg voor het toezicht en controleer ik de resultaten van de organisatie. Daarnaast ben ik sparringpartner en werkgever voor de directeur.

Geschenkenregister

 • Boek “Van wie is de Stad” gekregen van D66 als bedankje voor een workshop. Gemeld op 10 november 2018.
 • Boek “Wat ik nou toch heb meegemaakt” gekregen van Stadsgeldbeheer/De Tussenvoorziening. Gemeld op 20 september 2018.

Anne-Marijke Podt Anne-Marijke Podt

Lars Roodenburg

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik Chapterlead bij ING Nederland. Onze afdeling Juridische Zaken (of Tribe Legal) van ING Nederland is vanaf december 2017 'Agile' gaan werken.  In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 9 medewerkers met kennis en ervaring van Sparen, Betalen, Beleggen en Verzekeren. Ik werk samen in een squad met als belangrijkste aandachtsgebieden: Betalen (Payments), Sparen (Savings), Innovatie (Innovation) en Digitalisering (Digitalisation). 

Hiernaast ben ik voorzitter van de Juridische Werkgroep van de Betaalvereniging Nederland (Dutch Payments Association) en voorzitter van de Expertpool Digitalisation van de NVB (Dutch Banking Association). Ook ben ik lid van de Legal Support Group van de European Payments Council.

Geschenkenregister

 • Met partner aanwezig bij het L’OR Gouden Kalveren Gala van het Nederlands Film Festival. Gemeld op 28 oktober 2018.

Lars Roodenburg Lars Roodenburg

Susanne Schilderman

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vanuit een economische invalshoek adviseer ik op thema's binnen de woningmarkt. Mijn werk bestaat onder andere uit het voorstellen van het beleid, het beantwoorden van vragen uit de Tweede Kamer en het voorbereiden van gesprekken met relevante partners. Qua dossiers houd ik mij specifiek bezig met de functie van voorbehouden in het koopproces en de sanering van woningcorporaties.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Susanne Schilderman Susanne Schilderman

Mohammed Saiah

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik student aan het ROC Midden Nederland Marketing en Communicatie MBO niveau 4. Daarnaast ben ik actief als Gamemaster bij escaperoom 'Get out of here'.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Mohammed Saiah Mohammed Saiah

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaande documenten geven inzage in onze activiteiten en ons financiële jaarverslag.