De raad in cijfers

Wat is de gemiddelde leeftijd van een Utrechts raadslid?

Gemiddelde leeftijd: 39

De gemiddelde leeftijd van een Utrechts raadslid is 39 jaar. Landelijk ligt het gemiddelde op 48 jaar.

 

Actiecijfers uit de raadszaal

70 ingediende amendementen

280 ingediende moties

263 vragen: schriftelijk  en mondeling (vragenuur

122 raadsvoorstellen

19 raadsvergaderingen

 

Raadsinformatiebijeenkomsten

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt overeen plan, wordt vaak aan belangengroepen, bewoners, ondernemers, wijkraden gevraagd wat zij er
van vinden. Hiervoor organiseert de raad geregeld raadsinformatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn altijd openbaar. Van 21 maart 2018 tot 21 maart 2019 organiseerde de gemeenteraad 93 raadsinformatiebijeenkomsten. Er hebben 506 mensen meegepraat en 781 mensen zijn als toehoorder aanwezig geweest. Meer informatie over raadsinformatiebijeenkomsten is te vinden op de website.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan en de mogelijkheden voor het bijwonen van bijeenkomsten of vergaderingen? Dat kan via onze website of door de gemeenteraad Utrecht te volgen op Facebook, Twitter of Instagram.

Social media

7.720 volgers op Facebook

9.400 volgers op Twitter

529 volgers op Instagram

83 abonnees op ons YouTube kanaal