DENK

Ons verhaal

Integriteit betekent voor ons dat je handelt naar eer en geweten en dat je hetgeen wat je doet kunt uitleggen aan de buitenwereld. Wij stemmen veel van onze activiteiten binnen de fractie af. Als we onze fractiebudget ergens voor willen inzetten waarbij we enige vorm van twijfel hebben over de juistheid, dan nemen we altijd contact op met de griffie en toetsen we het. In sommige gevallen sparren we met andere fracties om te kijken hoe zij omgaan met bepaalde situaties. Op deze manier borgen wij dat integriteit blijvend aandacht krijgt. Wij krijgen geen van beide geschenken als raadsleden. Wat wel eens gebeurt is dat we getrakteerd worden op een kopje koffie of thee als we ergens op werkbezoek zijn. Maar bij een etentje geven we al snel aan dat we willen betalen en dan doen we dat ook. Kortom, als raadslid zijn we ons er heel erg bewust van dat we een voorbeeldfunctie hebben en integriteit de belangrijkste pijler van ons werk moet zijn.

Bekijk hieronder de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo DENK Logo DENK

Mahmut Sungur (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik rijksambtenaar bij de Belastingdienst. Daarnaast ben ik bestuurslid bij Stichting Blue Network en bestuurslid bij Stichting Rode Appel.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Mahmut Sungur Mahmut Sungur

Ismail el Abassi

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik fiscalist bij de belastingdienst. Daarnaast ben ik actief als trainer bij Zwaluwen Utrecht 1911.

 

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Ismail el Abassi Ismail el Abassi

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaand document geeft inzage in ons financiële jaarverslag.