Fracties

12 Fracties leveren in totaal 45 gemeenteraadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar door de inwoners van Utrecht die 18 jaar of ouder zijn, gekozen. De gemeenteraad van Utrecht heeft 45 leden uit 12 fracties. Op de volgende pagina’s leest u meer over hun nevenfuncties en de geschenken die zij in het eerste jaar van deze raadsperiode hebben ontvangen.

Gedragscode integriteit

Ieder raadslid legt aan het begin van zijn ambtstermijn de eed/belofte af als bewijs dat hij of zij het raadslidmaatschap op een integere manier invulling gaat geven. Daarnaast is er een gedragscode integriteit waaraan gemeenteraadsleden moet voldoen. De zes kernbegrippen onafhankelijkheid, dienstbaarheid,
functionaliteit, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid staan in deze gedragscode centraal.

De tijdelijke raadszaal aan de Varrolaan in Utrecht De tijdelijke raadszaal aan de Varrolaan in Utrecht

Donderdag raadsdag

Iedere donderdag is het raadsdag in Utrecht. De gemeenteraad heeft dan raads- of commissievergaderingen, raadsinformatiebijeenkomsten, werkbezoeken of andere werkzaamheden voor de stad. Soms vinden die ook op andere dagen plaats, als de donderdag bijvoorbeeld al volgepland is of er door omstandigheden voor een andere dag gekozen moet worden. U bent van harte welkom om te komen kijken hoe onze raadsleden zich met hart en ziel inzetten voor de stad. Op onze website vindt u de agenda van de gemeenteraad.

Logo's van alle fracties Logo's van alle fracties