GroenLinks

Ons verhaal

"Integriteit is voor GroenLinks meer dan alleen een screening aan het begin van een nieuwe termijn voor een bestuurder of raadslid. Een integer openbaar bestuur lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is een continue proces. Het vraagt om een heldere blik op de heersende cultuur binnen een organisatie en de rol van onze volksvertegenwoordigers daarin. Wanneer het binnen de gemeenteraad mogelijk is elkaar aan te blijven spreken op gedrag, dan kan gezamenlijk de gedragsnorm voor integer bestuur in stand worden gehouden. Dat betekent dat we als fractie bijvoorbeeld rekening houden met het inhuren van externen, het vertrouwelijk omgaan met geheime stukken en het onderling wisselen van dossiers als dat nodig is."

Lees hieronder meer over de nevenfuncties en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo GroenLinks Logo GroenLinks

Heleen de Boer (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn raadswerk ben ik sectoradviseur bij de FNV in de sector Publiek Belang. Hieronder vallen de voormalige overheidsbedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld energie- en waterbedrijven, maar ook openbare bibliotheken, zwembaden, PostNL, Afval & Milieu, Sport & Bewegen en organisaties als UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Ik maak sectoranalyses, geef advies aan bestuurders en kaderleden, doe research en denk mee over cao's, sociale plannen, campagnes en prioriteiten. Er is weinig direct raakvlak met het raadswerk. Wel heeft FNV bepaalde opvattingen over bijvoorbeeld werken met behoud van uitkering, maar deze komen overeen met de (landelijke en lokale) standpunten van GroenLinks. Dit levert dan ook zelden problemen op.

Gechenkenregister

Geen meldingen.

Heleen de Boer Heleen de Boer

Peter van Corler

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid bij Steunstichting GroenLinks Utrecht Stad en ben ik lid van de VNG-commissie raadsleden en griffiers.

Geschenkenregister

  • Op uitnodiging van de gemeente Barcelona: bezoek aan het symposium over het recht op onderwijs in de stad (International Symposium on the Right to Education in the city; vliegticket en hotelovernachting). Gemeld op 12 december 2018.

 

Peter van Corler Peter van Corler

Fred Dekkers

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk  als raadslid doe ik nog incidenteel betaalde opdrachten. Ik ben lang beroepsmatig actief geweest als organisatieadviseur en medezeggenschapsadviseur.

Daarnaast ben ik actief binnen de Utrechtse Ruimtemakers en ben als vrijwilliger actief bij de Taekwon-Do organisaties Tjamie Sports en KiSPORT/DNMAA. Ik heb een zwarte band (1e dan) en verzorg lessen voor beginnende Taekwon-Doïn, ben actief als scheidsrechter en verzorg scheidsrechteropleidingen. Ik ondersteun de schoolhouder van Tjamie Sports, Jamil Chami bij het organiseren van de sportschool, waaronder de administratie. Als vrijwilliger ondersteun ik Jamil Chami / Tjamie Sports bij het uitvoeren van een Kansenfonds project Tigers LSE voor zeer jonge kinderen in Kanaleneiland en het aanvragen van een Sportimpuls project Tigers LSE voor zeer jonge kinderen in Overvecht. In deze projecten werken we samen met scholen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid in die wijken.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Melody Deldjou Fard

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik adviseur Cultuur en Creatieve Industrie BKKC (Noord Brabant) en adviseur Cultuur en Creatieve Industrie Cultuur Eindhoven. In die rol houd ik mij bezig met de beoordeling van subsidie aanvragen van Creatieve Makers en Culturele Organisaties. (betaald, vacatiegeld)

Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer (Kunstenaar en Social Designer, zie ook www.melodydeldjoufard.com.

Tenslotte ben ik bestuurslid bij het landelijke Partijbestuur van GroenLinks. Het partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij en stuurt het Landelijk Bureau (het partijbureau) aan. Het Groenlinks partijbestuur bestaat uit zes leden. Bestuursleden worden op het landelijk congres gekozen voor een periode van drie jaar.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Janneke van der Heijden

Nevenactiviteiten

Naast mijn raadswerk ben ik eigenaar van 'by JANN'. Sinds 1 januari heb ik dit eigen bedrijf opgericht in coaching en training. Ik richt me met name op de groep mensen tussen 17 en 35 jaar oud. Deze mensen uit generatie, de zogenaamde millennials, hebben soms moeite met de huidige samenleving. Dat uit zich bijvoorbeeld in burnouts, in niet goed weten wat je levensdoelen zijn of wat je nu wilt doen. Zelf heb ik ook moeite gehad de begin van mijn werkcarrière, toen ik begon voor een groot bedrijf. Ik heb toen veel trainingen gedaan om mezelf verder te ontwikkelen. Dat wil ik nu graag doorgeven. Zie: http://www.byjann.com.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Rachel Heijne

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik directeur bij de VVM, netwerk van milieuprofessionals. Een onafhankelijk platform voor mensen die werkzaam zijn in het brede milieuveld. Bij overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. De VVM is het platform voor kennisuitwisseling, netwerk en debat. Dat doet de VVM door het organiseren van debatten, symposia, cursussen en congressen en door het uitgeven van het Tijdschrift Milieu.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Julia Kleinrensink

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik lid van de Raad van Advies bij Dwars (jongerenorganisatie van GroenLinks landelijk). Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht bij Landelijk Overleg Fracties (stichting gelieerd aan de Landelijke Studentenvakbond).

Geschenkenregister

  • Kaartje eredivisie beachvolleybal in het VIP gedeelte via Sportworx. Gemeld op 4 juni 2018.

Julia Kleinrensink Julia Kleinrensink

Floor de Koning

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Floor de Koning Floor de Koning

Sophie Schers

Nevenactviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Voor TNN doe ik aan belangenbehartiging voor de Nederlandse transgendergemeenschap en doe ik aan informatievoorziening aan onder andere politiek, maatschappelijke organisaties, media en transgender personen zelf.

Daarnaast ben ik secretaris in het bestuur van Stichting Utrecht Gender Divers (onbetaald).

Tenslotte ben ik lid van het comité van aanbeveling van het What You See Festival, een kunstenfestival over gender en identiteit dat in november 2018 voor het eerst in Theater Kikker in Utrecht is georganiseerd. Het is onbetaald. Als lid van het comité van aanbeveling onderschrijf ik de boodschap en doelstellingen van het festival en verricht ik verder geen (vrijwillige) werkzaamheden.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Sophie Schers Sophie Schers

Erwin Virginia

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik senior adviseur/ beleidsmedewerker/ inspecteur bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Daar houd ik me bezig met het ontwikkelen van inspectiebeleid en ondersteuning bij inspecties van het welzijn van exotische dieren.

Daarnaast houd ik mij nog met enkele onbetaalde nevenactiviteiten bezig:

  • Bestuurslid Koninklijke Hondenbescherming
  • Debat jurylid Nederlands Debat Instituut
  • Debat jurylid Debatunie
  • Rondleider Griftpark

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Erwin Virginia Erwin Virginia

Thijs Weistra

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik coördinerend beleidsmedewerker bij het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Daar ben ik als projectleider aan de slag om uitvoering te geven aan de afspraken uit het regeerakkoord op het gebied van o.a. ontslag, flex, zzp en payrol. Dit doe ik samen met een team bij de afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit van de directie Arbeidsverhoudingen.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Thijs Weistra Thijs Weistra

Pepijn Zwanenberg

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik voorzitter van Stichting Kosmopolis Utrecht. Daarnaast ben ik freelance DJ (Acu, Zwarte Cross, Sniester e.a.) en draai ik diensten op de ouderparticipatiecreche de Bombardon, van onze dochter.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Pepijn Zwanenberg Pepijn Zwanenberg

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaande documenten geven inzage in onze activiteiten en ons financiële jaarverslag.