Partij voor de Dieren

Ons verhaal

Als fractie van de Partij voor de Dieren geven we in elk geval op de volgende manieren invulling aan integriteit. Allereerst nemen we geen geschenken aan, maken we nooit misbruik van informatie die met ons gedeeld wordt en gedragen we ons binnen en buiten de omgeving van de raad op het professionele niveau dat bij het raadswerk verwacht wordt. Verder handelen we voortdurend in de lijn van onze idealen en nemen we de uitgangspunten mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid in acht. Tot slot respecteren we vanzelfsprekend de uitgangspunten van de AVG en erkennen en beschermen we de privacy van mensen met wie we contact hebben.

Lees hieronder meer over de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van onze raadseden

Wisseling bij Partij voor de Dieren.

Per 1 november vervangt Anne Sasbrink tijdelijk Eva van Esch.

Logo Partij voor de Dieren - Gemeenteraadsfractie Utrecht Logo Partij voor de Dieren - Gemeenteraadsfractie Utrecht

Eva van Esch (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik communicatiemedewerker PvdD. Ik werk op het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Daar doe ik van alles rondom communicatie: van website tot sociale media.

Daarnaast ben ik bestuurslid bij Stichting Binnenste buiten, Cultuur Stichting. Deze stichting wil meer kunst bevorderen in de buitenlucht. Als secretaris van de stichting denk ik mee over mooie, nieuwe kunstprojecten en hoe we bestaande projecten kenbaar kunnen maken voor het publiek.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Eva van Esch Eva van Esch

Maarten van Heuven

Nevenactiviteiten

Naast mijn raadswerk ben ik redacteur en programmamaker bij VPRO Vrije geluiden, een wekelijks tv-programma voor klassieke muziek, jazz, pop en wereldmuziek. Ik zoek groepen uit om in de studio (in TivoliVredenburg) te komen spelen en bereid vervolgens het item voor in samenspraak met muzikanten, presentator en regisseur. Vrije Geluiden is een programma van publieke omroep VPRO

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Maarten van Heuven Maarten van Heuven

Anne Sasbrink

Anne Sasbrink

Anne Sasbrink vervangt Eva van Esch tijdelijk sinds 1 november 2018.

Lees meer over Anne Sasbrink

Anne Sasbrink

Nevenactiviteiten

Naast mijn raadswerk ben ik cultuurwetenschapper en doe ik op freelancebasis opdrachten voor bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen. Dat werk bestaat bijvoorbeeld uit het ondersteunen en adviseren van docententeams bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs, of uit evaluatieonderzoek bij (educatie)programma's van culturele organisaties.

Daarnaast werk ik op het landelijke bureau van de Partij voor de Dieren bij de financiële- en ledenadministratie

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaande documenten geven inzage in onze activiteiten en ons financiële jaarverslag.