PVV

Ons verhaal

Lees hieronder meer over de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van ons raadslid

Logo PVV Logo PVV

Henk van Deún (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik ambtenaar bij de gemeente Nieuwegein. Daarnaast ben ik voorzitter van de klachtencommissie Poly Artrose Lotgenoten vereniging (PAL, onbetaald). Ik ben ook voorzitter van de (verplichte)  Stichting ondersteuning PVV gemeente Utrecht (PVV, onbetaald ).

Tenslotte ben ik ook commissielid voor de Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten van Utrecht (onbetaald).  Ik voer daar het politieke debat in de commissies RGW en BEM.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Henk van Deún Henk van Deún

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaande documenten geven inzage in onze activiteiten en ons financiële jaarverslag.