SP

Ons verhaal

De SP hecht er zeer aan dat raadsleden en de fracties zuinig omgaan met gemeenschapsgeld en zichzelf niet in de watten leggen. Daarom hebben we in 2018 aan het einde van de raadsperiode, net als in de jaren ervoor, kans gezien een flink deel van de fractievergoeding terug te storten in de gemeentekas. Dit keer ging het om € 70.000.  

Op initiatief van de SP is de regel ingesteld dat de fracties gewoon betalen voor de raadsmaaltijden op donderdag. Wie mee wil eten moet zich inschrijven, wat ook effect heeft op de hoeveelheid eten die wordt besteld, zodat er minder voedsel wordt verspild dan voorheen.

Ook hebben we opnieuw geageerd tegen de vele gratis kaartjes die raadsleden ontvangen vanuit vooral de culturele sector. We nemen sowieso geen geschenken aan die uitgaan boven het kaliber van een zak drop na een verkiezingsdebat of deelname aan een politiek project op een school.

Tenslotte heeft de SP het initiatief genomen om de fractieverantwoording openbaar te publiceren op de eigen website. Na controle door de accountant zullen we de verantwoording 2018 online zetten. Meerdere fracties hebben overigens aangegeven hieraan navolging te geven.

Dit alles is dermate ingebakken in de fractiecultuur dat daar geen aparte overleggen over nodig zijn.

Lees hieronder meer over de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van onze raadsleden

Logo SP Logo SP

Tim Schipper (Fractievoorzitter)

Nevenfunctie(s)

Naast mijn raadswerk ben ik onbetaald bestuurslid bij de SP-afdeling Utrecht. In die functie draag ik bij aan de organisatie van de afdeling en de politieke koers. Bij de SP is het zo dat de fractievoorzitter in die hoedanigheid opgenomen is in het bestuur.

Daarnaast ben ik ook fractiemedewerker bij de provinciale statenfractie van de SP (Stichting Ondersteuning SP-Statenfractie Utrecht). In die functie doe ik politieke advisering op alle voorkomende terreinen, naast de voorkomende administratieve werkzaamheden. Incidenteel val ik in bij de commissie Ruimte, Groen en Water. Ik ben daartoe ook benoemd als commissielid.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Tim Schipper Tim Schipper

Ruurt Wiegant

Nevenfunctie(s)

Naast mijn werk als raadslid ben ik organisatiesecretaris SP Utrecht (onbetaald). In die functie ben ik eindverantwoordelijk voor het dagelijks draaien van SP Utrecht en de organisatie van activiteiten van de afdeling.

Daarnaast ben ik bestuurslid bij de Stichting Ondersteuning SP-fractie Utrecht (onbetaald). In die functie ben ik medeverantwoordelijk voor uitgaven vanuit het fractiebudget en het personeelsbeleid van de fractie

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Ruurt Wiegant Ruurt Wiegant

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaand document geeft inzage in ons financiële jaarverslag.