Voorwoord

Integriteit als vanzelfsprekendheid

Gemeenteraadsleden oefenen een eervol en prachtig ambt uit. Je mag besluiten nemen over onderwerpen die iedereen aangaan: milieu, gezondheid, verkeer, onderwijs, sociale zaken, sport en verkeer. Iedere dag zetten de 45 Utrechtse raadsleden zich met volle overgave in voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. Samen vormen zij het kloppend hart van ons bestuur.

Hun taak gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid. We moeten erop kunnen vertrouwen dat raadsleden over brede kennis beschikken en grote inzet tonen. En u moet er op kunnen rekenen dat de mensen die u vertegenwoordigen in de raad, zorgvuldig en integer handelen.

In de rapportage die voor u ligt, leggen Utrechtse gemeenteraadsleden verantwoording af over hun gedrag en keuzes op het gebied van integriteit. Dat doen zij aan u én aan elkaar. Zij vinden het belangrijk te laten zien hoe zij onafhan­kelijkheid, dienstbaarheid, functionaliteit, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldig­heid in hun raadswerk centraal stellen.

Ieder raadslid vult dat op haar of zijn eigen manier in. Door inzicht te geven in hun nevenactiviteiten. Door te melden welke geschenken zij hebben ontvangen. Maar soms ook door te vertellen over integriteit als vaste en vanzelfsprekende waarde voor hun manier van werken. 

Met deze jaarrapportage integriteit leert u uw gemeenteraadsleden beter kennen. U zult merken dat integriteit voor de Utrechtse gemeenteraad een absolute kernwaarde is. Als burgemeester deel ik deze kernwaarde met volle overtuiging.

 

Jan van Zanen,

voorzitter gemeenteraad Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen Burgemeester Jan van Zanen