VVD

Ons verhaal

Lees hieronder meer over de nevenactiviteiten en het geschenkenregister van onze raadsleden

Wisseling bij de VVD

Per 20 december 2018 is André van Schie vervangen door Marijn de Pagter

Logo De Utrechtse VVD Logo De Utrechtse VVD

Dimitri Gilissen (Fractievoorzitter)

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (betaald).

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Ik werk als adviseur bij het Bureau Secretaris-Generaal (BSG) en houd me bezig met de parlementaire processen, de stukkenstroom en advisering op deze terreinen.

Daarnaast ben ik nog betrokken bij de volgende activiteiten:

 • Voorzitter Stichting Bestuursassistentie VVD Gemeenteraadsfractie Utrecht (onbetaald). De Stichting is de formele werkgever van de medewerkers die werken voor de gemeenteraadsfractie. Als voorzitter van de Stichting ben ik verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, werving en selectie, contractbeheer en de aansturing van het fractiebureau.
   
 • Voorzitter medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis in De Meern (onbetaald). De medezeggenschapsraad is het officiele inspraakorgaan van de school en bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De raad is gesprekspartner van de directie van de school en heeft advies- of instemmingsrecht op belangrijke besluiten die de school raken zoals het schoolplan en het financieel beleid.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Dimitri Gilissen Dimitri Gilissen

Martijn van Dalen

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik werkzaam als Manager Businessline Outsourcing bij Cure4 B.V. Mijn team verzorgt administraties voor zorginstellingen, zodat er meer tijd en geld is voor de primaire taak: zorg verlenen. Als raadslid houd ik mij niet bezig met onderwerpen op het gebied van zorg. Daarnaast ben ik binnen de VVD betrokken bij diverse interne activiteiten (geen bestuur).

 

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Martijn van Dalen Martijn van Dalen

Gertjan te Hoonte

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik zelfstandig adviseur onder de naam tehoonteadvies. Ik geef advies aan zorginstellingen. Dit doe ik onder andere op het gebied van strategie, vastgoed en bedrijfsvoering.

Daarnaast ben ik actief als secretaris en penningmeester van de “Stichting Bestuursassistentie VVD Gemeenteraadsfractie Utrecht” en ben ik trekker van het netwerk "Zorgvastgoed van Bouwstenen voor sociaal".

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Gertjan te Hoonte Gertjan te Hoonte

Tess Meerding

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik rechtenstudent aan de Universiteit Utrecht.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Tess Meerding Tess Meerding

Marijn de Pagter

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik werkzaam als Adviseur Informatie & Dienstverlening bij BMC Implementatie. Via het bedrijf werk ik bij verschillende gemeenten als specialist Burgerzaken. Aan de ene kant help ik gemeenten bij de uitvoering van hun werk; aan de andere kant geef ik ze advies om hun werk efficiënter en klantgerichter te doen. Het is een veelzijdige baan, waar ik met heel veel plezier mijn energie in steek.

Ik voer uiteraard geen opdrachten bij gemeenten uit die mijn rol en positie als raadslid in Utrecht kunnen aantasten. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik geen opdrachten doe voor de gemeente Utrecht.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Marijn de Pagter Marijn de Pagter

Queeny-Aimée Rajkowski

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid werk ik bij Valtech als knowledge, training and organisational development manager. Het management, de werknemers en de opdrachtgevers van Valtech hebben een bepaalde behoefte en willen een bepaalde richting op. Mijn verantwoordelijkheid is om dit aan elkaar te koppelen via leren en ontwikkeling.

Daarnaast ben ik lid bij de redactieraad 'Liberale Reflecties' (liberale verdieping op wetenschappelijk niveau). Liberale Reflecties is een tijdschrift van de Teldersstichting. Ik neem het reilen en zeilen van het blad onder de loep, stel thema's en auteurs voor en ik controleer/beoordeel ingestuurde artikelen.

Geschenkenregister

Geen meldingen.

Queeny-Aimée Rajkowski Queeny-Aimée Rajkowski

André van Schie

André van Schie

André van Schie is per 20 december 2018 vervangen door Marijn de Pagter.

Lees meer over André van Schie

André van Schie

Nevenactiviteiten

Naast mijn werk als raadslid ben ik actief op allerlei vlakken. Hieronder een overzicht van al mijn (neven)activiteiten:

 • directeur stichting Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein (vergoeding, loondienst)
  Als directeur ben ik verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de scheepswerf, het museum en de historische haven. We conserveren en restaureren ook regelmatig schepen die een ligplaats hebben in Utrecht.
 • directeur stichting fiets-voetveer Vrevia (vergoeding, loondienst)
  Als directeur ben ik verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de veerdienst tussen Vianen en Nieuwegein.
 • voorzitter adviescommissies Fonds voor Cultuurparticipatie (vergoeding, vacatiegeld)
  De adviescommissies adviseren de bestuurder van het fonds over de toekenning van middelen voor projecten en soms meerjarige instandhouding van culturele organisaties. Hierbij ook soms gesubsidieerde organisaties uit onze gemeente.
 • adviseur erfgoed bij het Mondriaan Fonds (vergoeding, vacatiegeld)
  De adviescommissies adviseren de bestuurder van het fonds over de toekenning van middelen voor projecten van culturele organisaties. Hierbij ook soms gesubsidieerde organisaties uit onze gemeente.
 • penningmeester Stichting Maritiem Nieuwegein (onbetaald)
  De stichting organiseert maritieme activiteiten in Nieuwegein, zoals de jaarlijkse drakenbootrace.
 • gecommitteerde Hogeschool Utrecht communicatiemanagement (onbetaald)
  Als gecommitteerde kijk ik als buitenstaander mee met de eindscripties en de presentatie daarvan voor de examencommissie.
 • lid adviesraad Utrecht Altijd Landschap Erfgoed Utrecht (onbetaald)
  Als lid van de adviesraad adviseer ik LEU over hun online activiteiten ten behoeve van het provinciaal erfgoed. Onder de gepresenteerde activiteiten en instellingen bevinden zich ook Utrechtse initiatieven.
 • Lid comité van aanbeveling Monument Jan Blanken te Vianen (onbetaald)
 • voorzitter adviescommissies Fonds Podiumkunsten (betaald, vacatiegeld)
  De voorzitter leidt de adviescommissievergaderingen en zorgt ervoor dat beleidsmatige richtlijnen en subsidiereglementen eerlijk, integer en met kwaliteit worden toegepast bij de advisering.
 • lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Cultuur 2017-2020 provincie Overijssel (betaald, vacatiegeld)
 • lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Cultuur 2017-2020 provincie Gelderland (betaald, vacatiegeld)
 • bestuurslid Stichting Bouw- en Reparatiefonds USC (onbetaald)

Geschenkenregister

Ontvangst herinneringsmunt (waarde onbekend) bij de opening van het Prinses Maxima Centrum. Gemeld op 5 juni 2018.

Verantwoording fractievergoeding

Als fractie ontvangen wij jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten. Onderstaand document geeft inzage in ons financiële jaarverslag.